Cookie statement

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan De Fabriek Leeuwarden (hierna ook: “De Fabriek Leeuwarden” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website https://www.defabriekleeuwarden.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt De Fabriek Leeuwarden?
Functionele cookies
De Fabriek Leeuwarden maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt De Fabriek Leeuwarden gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De Fabriek Leeuwarden verstrekt. De Fabriek Leeuwarden krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. De Fabriek Leeuwarden maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen: We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan De Fabriek Leeuwarden voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement vanDe Fabriek Leeuwarden van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@defabriekleeuwarden.nl.